UTAMA

separator

separator

PROGRAM YANG DITAWARKAN


separator

separator

        ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________


separator

PAUTAN

PENGUMUMAN


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum


[ IKLAN KEMASUKAN PELAJAR SESI MAC 2022 ]

SENARAI KURSUS
1. Sijil Teknologi Elektrik (3 Fasa)
2. Sijil Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3. Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
4. Sijil Teknologi Binaan (Berasaskan Kayu)
5. Sijil Teknologi Binaan (Paip & Sanitari)
6. Sijil Teknologi Binaan (Sivil & Struktur)
7. Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
8. Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
9. Sijil Teknologi Pemasangan Paip Minyak & Gas
10. Diploma Teknologi Elektrik (Kuasa)

PENDAFTARAN AWAL :
https://tinyurl.com/ILPKTKEMASUKAN2022

PERMOHONAN DIBUKA:
26 NOVEMBER 2021 - 27 DISEMBER 2021
[ PEPERIKSAAN AKHIR ILJTM SESI 2/2021 - SEMESTER AKHIR ]

13 - 17 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K1 dan Amali

20 - 24 Dis 2021
Peperiksaan Akhir Teori K2 dan Subjek Umum

BERITA


.

.

.

.

.

separator

 


LOG MASUK

KAJI SELIDIK

Adakah Program tawaran di ILPKT menjamin pekerjaan?
Ya, menjamin masa depan
Tidak, peluang pekerjaan berkurangan

HUBUNGI KAMI

     Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu

     Kawasan Perindustrian Gong Badak

     21300 Kuala Terengganu, Terengganu

      09-6652100  09-6660806

      kamaludin@mohr.gov.my

      Peta Lokasi  GPS : 5°23'44.8"N 103°04'30.7"E