UTAMA SEBUTHARGA/TENDER
Cetak

1. Sebut Harga adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
atau ppK dan sijil Pusat Kontraktor Sabah (PUKONSA) (di Sabah) atau PPK dan sijil Unit Pendaftaran Kerja dan Juruperunding (UPKJ) (di Sarawak) adalah dipelawa untuk menyertai
tawaran sebut harga berikut :


BIL

NO SEBUTHARGA / TAJUK SEBUTHARGA

KELAYAKAN BIDANG

TARIKH & MASA

(TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK)

TARIKH DAN MASA

TUTUP

1.

ILPKT / SEBUTHARGA / K02 / 2022

KERJA-KERJA  SELENGGARA  DAN  UBAHSUAI  STOR  ASET,  BILIK KULIAH  DI  BENGKEL  TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN  MEKANIKAL  DAN  BILIK  KETUA  BAHAGIAN TEKNOLOGI  ELEKTRIK  DI  INSTITUT  LATIHAN  PERINDUSTRIAN  KUALA  TERENGGANU

i. CIDB (GRED G1)

ii. PENGKHUSUSAN B28 (KERJA-KERJA UBAHSUAI)

iii. DAERAH KUALA TERENGGANU

09 OGOS 2022 (SELASA)  |  10.15 PAGI


PENDAFTARAN :

09.00 PAGI - 10.00 PAGI

16 OGOS 2022 (SELASA)

12.00 TGH


2. lklan Sebut harga di atas boleh dilayari melalui Laman Sesawang lnstitut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu seperti berikut; http://www.ilpkt.gov.my dan pergi ke ruangan Pautan ILPKT dan klik Sebut harga.


3.  Dokumen Tawaran akan diedarkan secara 'hard copy' pada TARIKH DAN MASA yang telah ditetapkan. Dokumen tawaran adalah SULIT dan TERHAD kepada pembekal yang BERDAFTAR
MENGIKUT KELAYAKAN BIDANG SEPERTI TERTERA DI ATAS DAN MENGHADIRI SESI TAKLIMAT SERTA LAWATAN TAPAK
. Tiada apa-apa bayaran dikenakan untuk Dokumen Tawaran.


4.  Penyebutharga ataupun penama yang sah pada sijil sahaja dibenarkan untuk menghadiri Sesi Taklimat / Lawatan Tapak dan mendapatkan dokumen sebut harga, Sila kemukakan Sijil
Pendaftaran Asal SSM, CIDB dan SPKK yang masih berkuatkuasa, dan satu salinan dokumen hendaklah diserahkan kepada pihak institut semasa mengambil Dokumen Tawaran serta
DIWAJIBKAN untuk mematuhi Prosedur Operasi berkaitan Covid-19.


5.  Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang disediakan di Pejabat Pentadbiran ILP Kuala Terengganu dan dialamatkan kepada Pengarah
lnstitut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu, Kawasan Perindustrian Gong Sadak, 21300 Kuala Terengganu pada atau sebelum tarikh yang ditetapkan di atas,.Pihak ILP Kuala Terengganu
tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dan kehilangan mana-mana tawaran yang dihantar melalui pos.


6.  Keputusan Sebutharga adalah muktamad dan di putuskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Tenaga Manusia serta tidak terikat dengan tawaran harga yang terendah atau mana-mana tawaran.


7.  Sebarang pertanyaan berhubung dengan sebut harga ini tuan/puan bolehlah menghubungi Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan Aset (BPPA) di talian No:09-6652100. 

PENGIKTIRAFAN


HUBUNGI KAMI

     Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu

     Kawasan Perindustrian Gong Badak

     21300 Kuala Terengganu, Terengganu

      09-6652100  09-6660806

      kamaludin@mohr.gov.my

      Peta Lokasi  GPS : 5°23'44.8"N 103°04'30.7"E