UTAMA SEBUTHARGA/TENDER


DOKUMEN TAWARAN

________________________________________________________________________________________________________________________

MENYEWA DAN MENGURUSKAN KAFETARIA DI

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) KUALA TERENGGANU

SELAMA 24 BULAN

NO. FAIL SEBUTHARGA : ILPKT/S/1/6 Jld.18 ( 73 )

_______________________________________________________________________________________________________________________


     TARIKH IKLAN  : 14 FEBRUARI 2023 ( SELASA )

TARIKH TUTUP : 20 FEBRUARI 2023 ( ISNIN )

MASA : 12.00 TENGAHARI


BIL

KANDUNGAN

MUKA SURAT
       1.      

Kenyataan Sebutharga

3
2.
Arahan dan Syarat-syarat Sebutharga2 - 13
3.
Muka Depan14
4.
Senarai Semakan Dokumen15
5.
Lampiran A: Borang Sebutharga16 - 17
6.
Lampiran B: Senarai Makanan dan Harga Ditawarkan18 - 19
7.
Lampiran C: Senarai Minuman/kuih-Muih dan Harga Ditawarkan20 - 21
8.
Lampiran D: Keterangan Mengenai Pengusaha
22-25
9.
Lampiran E: Pengakuan Pengusaha
26
10.
Lampiran F: Surat Akuan Pembida
27

 

PERINGATAN PENTING

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butir-butir Dokumen Sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.
2. Penyebutharga yang tersilap mengisi borang atau melanggar mana-mana arahan dan syarat-syarat dalam dokumen sebutharga ini tidak akan dipertimbangkan tawarannya

KENYATAAN SEBUTHARGA BOLEH DIMUAT TURUN DI SINI 
 

PENGIKTIRAFAN


HUBUNGI KAMI

     Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu

     Kawasan Perindustrian Gong Badak

     21300 Kuala Nerus, Terengganu

      09-6652100  09-6660806

      info.ilpkt@jtm.gov.my

      Peta Lokasi  GPS : 5°23'44.8"N 103°04'30.7"E