Bahagian Pusat Sumber & Multimedia (BPSM) PDF Cetak E-mail

Objektif

Merealisasikan objektif-objektif institut dengan menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan-kemudahan khususnya dalam bahagian komputer dan perpustakaan.

Ini termasuklah dalam penyediaan dan pengendalian latihan kepada semua kakitangan dan pelajar Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang Teknologi Maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seiring dengan perubahan teknologi semasa. Pusat sumber terbahagi kepada dua bahagian iaitu :-

 • Pusat Komputer
 • Perpustakaan

 

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

 • Peminjaman Bahan Bacaan
 • Pemulangan Bahan Bacaan
 • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal
 • Penerimaan Bahan Bacaan Berbentuk Sumbangan
 • Pengurusan Bahan Bacaan Yang Baru Diterima
 • Perolehan Bahan Bacaan
 • Kawalan Sistem P.A di Dewan Besar & DKU
 • Pendaftaran Kad Matrik
 • Mengemaskini Kandungan Papan Elektronik
 • Merancang Kursus Customised/Modular
 • Melaksanakan Kursus Customised/Modular
 • Pengendalian Dan Penyelenggaraan Infranstruktur Dan Sistem ICT
 • Operasi Pemantauan Dan Penyelenggaraan Peralatan ICT Pejabat
 • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT Pejabat Oleh Pembekal
 • Perolehan Bahan Guna Habis
 • Pelupusan Harta Modal Dan Inventori
 • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
 • Peminjaman Harta Modal Dan Inventori
 • Penerimaan Dan Perekodan Peralatan Yang Diterima
 • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem TMS
 • Pemantauan dan Penyelenggaraan Laman Web ILP Kuala Terengganu

 

LOG MASUK

Kemaskini Terakhir : Rabu, 30 Sept 2020, 4.21 PM

HUBUNGI KAMI

Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu
Kawasan Perindustrian Gong Badak
21300 Kuala Terengganu, Terengganu
09-6652100 09-6660806
p.ilpkt@mohr.gov.my