UTAMA OPERASI Community & Employment Support Service (CESS)
Bahagian Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan (CESS) PDF Print E-mail
There are no translations available.


Unit Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab bagi memastikan pelajar-pelajar yang akan menamatkan latihan di ILJTM akan mendapatkan pekerjaan serta mengurus dan mengendalikan Kursus Separuh Masa secara Customised dan Modular.


Objektif

- Bertindak sebagai medium perhubungan dengan syarikat-syarikat di sekitar ILJTM  dalam mempromosikan pelajar keluaran ILJTM.

- Menguruskan semua hal ehwal kerjasama antara industri dan institut serta meningkatkan penyertaan pihak industri dalam latihan yang dijalankan di ILJTM.

- Memberi keyakinan kepada industri bahawa pelajar keluaran ILJTM adalah berkualiti dan memastikan pelajar-pelajar  ILJTM mendapat pekerjaan sebaik sahaja menamatkan latihan.


Fungsi

1. Kebolehkerjaan

- Menyediakan perkhidmatan kaunseling.
- Menyediakan perkhidmatan pendaftaran pekerjaan (Jobs Malaysia Point).
- Mengadakan temuduga terbuka.
- Mengadakan seminar / bengkel pembangunan kerjaya.


2. Kursus Separuh Masa

- Menyediakan kursus jangka pendek secra Customised (kursus berbayar & mengikut kehendak pelanggan).
- Menyediakan kursus jangka pendek secara modular  (kursus berbayar yang ditawar oleh Institut).
- Menyediakan promosi dan lawatan industri dan individu.
- Perkhidmatan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga.


3. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

- Promosi dan pendaftaran industri.
- Bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
- Penempatan perantis SLDN.
- Menyelaras peperiksaan dan persijilan SKM


4. Latihan Industri (LI)

- Menguruskan penempatan pelajar di industri.
- Penilaian prestasi pelajar LI.
- Hubungan dengan pihak industri.


5. ALUMNI

- Urusetia Persatuan ALUMNI ILP Kuala Terengganu.
- Hubungan dengan lepasan pelajar ILP Kuala Terengganu.

 

PENGIKTIRAFAN


HUBUNGI KAMI

     Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu

     Kawasan Perindustrian Gong Badak

     21300 Kuala Nerus, Terengganu

      09-6652100  09-6660806

      info.ilpkt@jtm.gov.my

      Peta Lokasi  GPS : 5°23'44.8"N 103°04'30.7"E